1030

Lyrics Author: 

Şehitlerin Serçeşmesi

Şehitlerin serçeşmesi
Enbiyanın bağrı başı
Evliyanın gözü yaşı
Hasan ile Huseyin'dir

Hazreti Ali babaları
Muhammed'dir dedeleri
Arş'ın çifte küpeleri
Hasan ile Huseyin'dir

Kerbela'dir yazıları
Şehid olmuş gazileri
Fatma ana kuzuları
Hasan ile Huseyin'dir

Kerbela'nın ta içinde
Nur balkır siyah saçında
Yatar al kanlar içinde
Hasan ile Huseyin'dir

Kerbela'da bile taşlar
Okur Kur'an kesik başlar
Şehid olan o kardaşlar
Hasan ile Huseyin'dir

Dedesiyle bile varan
Kevser ırmağında duran
Susuz ümmete su veren
Hasan ile Huseyin'dir

Derviş Yunus dünya fani
Bizden evvel gelen hani
İki cihanın sultanı
Hasan ile Huseyin'dir

The Prime Fountain of Martyrs

The prime fountain of martyrs
The heart ache of the prophets
The tear on the eyes of saints
They are Hasan and Huseyin

Hadrati Ali is their father
Muhammed is their grandfather
They are the two jewels of Heavens
They are Hasan and Huseyin

Kerbela is their destiny
Martyrdom is their honor
They are the sweet, gentle babies of mother Fatima
They are Hasan and Huseyin

Deep down inside Kerbela
With flaring light on his dark hair
He lies there in red blood
They are Hasan and Huseyin

Even rocks at Kerbela
Bodiless heads recite Kuran
Those brothers who became martyrs
They are Hasan and Huseyin

The one who reaches with his Grandfather
The one who stands by the river Kawthar
The one who gives water to the thirsty ummah
They are Hasan and Huseyin

Dervish Yunus, this world is temporal
Those who came before us confirm this
The sultan of both worlds
They are Hasan and Huseyin