6280

Lyrics Author: 

Ey Allahım Beni Senden Ayırma

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma

Seni sevmek benim dinim imanım
İlahi din ü imandan ayırma

Sararuben soldum döndüm hazana
İlahi hazanı daldan ayırma

Şeyhim baldır ben anın peteğiyem
İlahi peteği baldan ayırma

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyem
İlahi yaprağı gülden ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlahi bülbülü gülden ayırma

Balığın canını suda dediler
İlahi balığı sudan ayırma

Eşrefoğlu senin kemter kulundur
İlahi kulu sultandan ayırma

O Allah Do not Separete Me from You

Oh Allah do not keep me away from You
Do not separate me from Your presence

Loving you is my religion, my faith
Oh Divine One, do not separate me from religion and faith

I turned yellow, transformed into Fall
Oh Divine One, do not separate this yellow leaf from its branch

My shaykh is honey, I am his honeycomb
Oh Divine One, do not separate the honeycomb from the honey

My shaykh is a rosebush, I am his leaf
Oh Divine One, do not separate the leaf from the rosebush

I am the nightingale in the garden of the Friend
Oh Divine One, do not separate the nightingale from the rosebush

They say that the fish needs water to survive
Oh Divine One, do not separate the fish from the water

Esrefoglu is Your lowly servant
Oh Divine One, do not separate the servant from his Master

Notes: 

partial translation from: meksut kurtis/sami yusuf