7460

Lyrics Author: 

Gamdan Beni Azadı

Gamdan beni âzad et,
Yâ Hazreti NUREDDIN
Biçareyim imdad et,
Ya Hazreti NUREDDIN

Sen hem rehber-i Haksın
Hem mürşid-i mutlâksın
Kutbiyyete elyaksın
Yâ Hazreti NUREDDIN

Her yâre-i bi-mâre,
CERRAHI eder çare,
Geldim sana timare,
Yâ Hazreti NUREDDIN

Asilere serdarım,
Mucrimlere salârım,
Gayetle günahkârım,
Yâ Hazreti NUREDDIN,

Kendimde dirayet yok,
Ömrümede metanet yok,
Isyana nihayet yok,
Yâ Hazreti NUREDDIN..

Biçare SEREF asâ,
Billah olurum rüsvâ,
Isyana nihayet yok,
Yâ Hazreti NUREDDIN

Let Me Be Free From Worries

Gamdan Beni Azadi