6300

Lyrics Author: 

Derdine Be Hey

Derdin ne behey aşik bıçare neden oldun
Bir yerde karanin yok avare neden oldun
Pa-mal-i mehabretsin yokdur basina çare
Ger bukader ey şemsî sad-pare neden oldun
Dokunmadı çun sana tir-i mulesi yarın
Ey sîre-i mecruhum pur-yare neden oldun
Bir gonce sevâp eydil hân-ı gama mi düştün
Gul gibi bu gülsende sed pare neder oldun
Ol mihri cihanda oldumu gozunden den
Ey gozlerimda yasi seyyate neder oldun
Pu-mâl-i muhabbetsin yoktur başma çare
Çek bu kader ey şemsi sad-pare neden oldun

Your Troubles