3140

Lyrics Author: 

Bir Tahta Yaratmışsın

Bir tahta yaratmışsın
Hâlim anda yazmışsın
Mevlâm ne yazdın anda
Kullar anı ne bilsün

Eğer hayır eğer şer
Eğer avret eğer er
Yazısında gülmeyen
Sâir yerde ne gülsün

Yedi tamu yarattın
Kâfirlere va’dettin
Ana mü’minler girmez
Hazzı olanlar girsün

Sekiz cennet yarattın
Hâbîbine va’dettin
Ana kâfirler girmez
Mü’minlere ne dersin

Yüzüm kara elım boş
Bağrım yanık gözum yaş
İnâyet eyle mevlâ
Yünüs cemâlın görsün

You Created a Tablet

You created a tablet and wrote our destiny upon it
How can we possibly know what You have inscribed?
O the Generous, the Merciful Lord, help us all
Whether good or bad, woman or man

How can anyone contemplate changing destiny?
You created seven levels of hell, and
promised it to nonbelievers
It is not for the believers,
Let those in who desire to go there.

You created eight levels of paradise, and promised it to your Beloved
If Paradise is not for those others, what about the lovers?