8030

Lyrics Author: 

Ilahi Neylesun

Ilahi n'eylesun n'itsun
Gönül sensiz karar etmez
Eğer gelsun eğer gitsun
Gönül sensiz karar etmez

Çü sensin Fahrî'nin yârı
Sevindir garîb nâ-çârı
Pîrim Nureddin Cerrâhî
Gönül sensiz karâr etmez

Oh Allah what is one to do without You

Oh Allah what is one to do
The heart without You is confounded (without decision)
Whether to come or go
The heart without You is confounded

You are the beloved of Fahri
Make joyful this poor helpless one
My Pir Nurreddin Jerrahi
The heart without You is confounded