8020

Lyrics Author: 

Neyleyeyim Dünyayı

Neyleyeyim dünyayı, bana Allahım gerek,
Gerekmez ma-sivâyı, bana Allahım gerek..
La ilâhe illallah - La ilâhe illallah..

Ehl-i dünya dünyada, ehl-i ukbâ ukbâda
Her biri bir sevdada, bana Allahim gerek..
La ilahe illallah - La ilahe illallah..

Dertli dermanın ister, kullar sultanın ister,
Âşık cânanın ister, bana Allahım gerek..
La ilahe illallah - La ilahe illallah..

Fâni devlet gerekmez, türlü ziynet gerekmez
Haksız cennet gerekmez, bana Allahım gerek..
La ilahe illallah - La ilahe illallah..

Mecnun ister Leylâ'yı, Vâmık ozler Azra'yı
Nidem gayrı sevdayı, bana Allahım gerek
La ilahe illallah - La ilahe illallah..

Bülbül güle karşi zâr, pervaneyi yakmıs nâr
Her kulun bir derdi var, bana Allahim gerek..
La ilahe illallah - La ilahe illallah..

Bevhude hevâyı ko, Hakkı bulagör yahu
HÜDÂ'i-nin sözü bu, bana Allahım gerek..
La ilahe illallah - La ilahe illallah..

I Do Not Want This World

I Do Not Want This World
What do I care for this world, I need Allah
I do not need the love of this world, I need Allah,
La ilahe illallah..

The people of the world are with the world
The people of the hereafter are with the hereafter

Everyone has something to love, I need Allah
La ilahe illallah..

The troubled one looks for a cure, servants long for the sultan,
The lover longs for the beloved, I long for Allah..

Neither wealth that will end is needed, nor various ornaments
Heavens with the Truth is not needed, I need Allah
La ilahe illallah..

Mecnun longs for Leyla, Vamik longs for Azra
I do not need a lover, I need Allah
La ilahe illallah..

The nightingale sheds tears for the rose, fire burns that fly
Every servant has troubles, I need allah
La ilahe illallah..

Leave by the side worthless ambition, find the truth
This is the word of Huda, I need Allah
La ilahe illallah..

Neyleyeyim Dünyayı_Sami Savni Özer