8480

Lyrics Author: 

Oldum Elem-i

Oldum elem-i cürm ile bi-çâre ilâhî
Sensin verecek merhemi bi-mâre ilâhî
Yansın dil ü can âteş-i aşkınla kül olsun
Mahşerde yüzüm görmeyeler kâre ilâhî

Al benliğimi kayd-ı sıvâdan beni kurtar
Tâ vâsıl olam rüyet-i dîdâre ilâhî
Sen ister isen kullarını mağfıret etmek
Düzahda döner yerleri gülzâre ilâhî