1160

Lyrics Author: 

Ben Bu Yolu Bilmez

Ben bu yolu bilmez idim
Aşk gönlüme düştü gider
Aşk elinden dertli yürek
Kaynayuben taşti gider

* Nakarat
Kerim Allah Allah Allah
Rahim Allah Allah Allah
Ol Kerim'e Hû diyelim, Hû Hû
Hû deyip aşka erelim
Hû Allah Hû, Hû Rahman Hû, Hu Settar Hû

Aşk oduna yanmayanlar
Öleceğin sanmayanlar,
Göz açıp uyanmayanlar,
Şöyle gaflet bastı gider.
*

Bu aşk bana bir düş idi,
Hak müyesser kılmış idi.
Derviş Yunus bir kuş idi,
Halk içinden uçtu gider.

I had been Ignorant of this Path

I had been ignorant of this path,
Now love's fallen into my heart.
From the hand of love, this grieving heart of mine
Has boiled and overflowed.

* Repeat
Generous Allah Allah Allah
Merciful Allah Allah Allah
Let’s say Hu, to that Generous One
Hû saying love attain
Hû Allah Hû , Hû Rahman Hû, Hu Settar Hu
Hû Allah Hû , Hû Rahman Hû, Hu Settar Hu

Those who don’t burn in the fire of love
Those who don’t think they'll pass away
Those who open their eyes but don’t wake up
Are going on in heedlessness.
*

This love was a dream to me
The Truth has made it easy for me
Dervish Yunus was a bird
He flew away from people
*