8420

Lyrics Author: 

Tehi Sanman Siz Bizi

Tehiy sanman siz bizi, dost yüzün görüp geldim;
Baki devlet rüzigâr, dost ile sürüp geldim.

Ne var söyleyin dindara, varlık Haktır kulunda;
Varlığım hep o ilde, ben bunda garip geldim.

Yedi gök yaratıldı, aşk ile bünyâd oldu
Toprağa nazar kıldı, aksırıp durup geldim

Âdem oldum bilmedim, nefsin boynun vurmadım
Yanıldım buğday yedim, cennetten çıkıp geldim

Bezirgânim, metâ satarım; hiç alır yok,
Ben ziyanım ıssıya, anda değşirip geldim

Gördüm yedi tamusun, sekiz cennet kapısın,
Korkumdan günahımı, anda sızırıp geldim.

İsa oldum kudretten, bakire bir avretten;
İnayet oldu Haktan, ulu din görüp geldim

Musa oldum Tur aradım, bin kelime kıldım;
Bu halâyık ne olacağın, bir anda bilip geldim

Eyub oldum bu tenime, cefa kıldım canıma;
Çağırdım sultanıma, kurtlar doyurup geldim

Zekeriyya oldum kaçtim, erdim ağaca geçtim;
Kanım dört yana saçtım, tenim biçtirip geldim

Bir çöp oldum basıldım, Mansur oldum asıldım;
Elim ile külümü, göğe savurup geldim

Nuh oldum tufan için, çok çöğüştüm din için
Dinime dönmeyeni, suya gark edip geldim

Dört kitabı okudum, Şit ile ben dokudum;
Çak o zamandanberi, henüz eğlenip geldim

Muhammed'i bir gece, Hak okudy mi'râca;
Serteser yüce yüce, gökler seyredip geldim..

Yalnız Sübhan idi, peygamberler can idi;
YUNUS'ta pinhân idi, suret değişip geldim