4110

Lyrics Author: 

Estağfirullah el-Azim

Estağfirullah el-Azim
Mürâyinin işlerine
Gördü sücud eylemedi
Dilberimin kaşlarına

Gönül karanlığı gidüb
Ne hoş münevver olmadı
Nazar idüb dilberimin
Incu gibi dişlerine

Başdan ayağa yârimin
Nur idüğin bilmediler
Zâhidler eksik olmasun
Belâları başlarına

Safi bu aşk işin değil
Dertlere uğratır seni
Yar yüreğini bir nazar et
Bu bağrımın başlarına

Seyyid Nizamoğlu
Cihan doldu cemal-i yar ile
Görmedi gözler anı
Girmedi hiç düşlerine

We Beg Forgiveness

We beg forgiveness, oh Almighty!
For the deeds of hypocrites–
They did not bow down
In front of my beauteous beloved

They did not enlighten themselves
Purging the darkness from their hearts
By seeing the pearl-like teeth
On his smiling face

They did not know
That my beloved is pure light from head to toe
Let those zealots drown
In their own darkness

Oh Sufi, divine love is not for you
It will bring you trouble
Open my chest and see
The wounds in my heart

Seyyid Nizamoglu
The face of the beloved fills the universe
But some eyes do not see
Not even in dreams