6140

Lyrics Author: 

Düşeli Bu Aşkın

Düşeli aşkın canım eline
Beni düşürdü bu halkın halkın diline

Gözlerimden yaş ile kan akıdır
İlla yaşım dilemezem siline

Zira akdıkça gözümden kanli yaşlar
Hoş teselliler gelür ben kuluna

Hoş yaruşur aşiksa gözü yaşı
Kim ki aşıksa gözünden biline

Ben bu aşkdan bir nefes ayrılmazam
Ger yüreğim şerha şerha deline

Ismi resmi Eşrefoğlu Rumi'nin
Kül olub savruldu aşkin yeline (x2)

Since I Became a Prisoner of Your Love

Since I became a prisoner of Your love
I became the talk of the town

The name of Esrefoglu Rumi
turned to ashes
and the ashes were scattered by the wind of love

***Reviewed by Baba