2580

Lyrics Author: 

Nefs Gözün

Nefs gözün kör etmeyen
Elifi değnek görür
Ol değneği su içre
Kırık iki tek görür

Dünya gözün kör eden
Allah gözüyle görür
Basir gözüyle gören
Âlemi hep Ol görür

Nefsin dilin kesmeyen
Dediği yalan olur
Dediğini etmeyen
Babası şeytan olur

Nefsin dilin kesende
Konuşan Allah olur
Allah dilin bilende
Ol dedin mi Ol olur

Nefsin eliyle tutan
Oksüzün rızkın alır
Allahın vermediğin
Kul nice kendi alir

Nefsin elin bağlayan
Hak rızasın bekliyen
Allah ismin tekleyen
Biyadihil hayr olur

Allahin sevdiği kul
Seni ona sevdiren
Ol seni sevdiğinde
Kul Anı sever olur

Allah seni sevende
Senin gözünle görür
Senin dilinle söyler
Seni seven çok olur

Hacı hoca değilem
Bilmezem Elif Lam Mim
Bilmediğin bilene
Elif lam mim ilm olur

Fakir bir tercümanem
Dediğim benden değil
Bildiğin eyleyenin
Allah üstadı olur

One Who doesn't Blind the Eye of the Nefs

One who doesn't blind the eye of his nefs
Confuses the letter ‘Elif’ with a stick
And if that stick is in water
Sees it as broken in two

One who blinds the eye of the world
Sees with the eye of Allah
And when he sees with the eye of ‘Basir’ (Seer of all – Allah’s attribute)
Sees all the universe as Him

One who does not cut the tongue of the nefs,
All he says, becomes a lie
And if he does not practice what he says
Satan becomes his father

When the tongue of the nefs is cut,
The one that speaks becomes Allah
And when one knows the language of Allah,
The moment he says ‘be!’ it happens

One who holds with the hand of the nefs,
Steals the right of the orphan
The thing that Allah does not bestow,
How can the servant take as his own?

One who ties the hand of the nefs,
One who waits for Allah’s consent,
One who unites the name of Allah in one,
His hand become the holder of beneficence

The servant that Allah loves,
Is the one that makes you loved by Him.
And only after He loves you,
Can the servant start loving Him.

When Allah loves you
He sees with your eyes
He tells with your tongue
Then you have plenty that love you

I am neither hadji nor hodja
Don’t know Elif,Lam ,Mim
And to the one who knows that he does not know anything,
Elif, Lam, Mim becomes the wisdom

Translator a poor one,
Whatever I say is not from me
For the one who acts on what he knows,
Allah becomes his Teacher