2580

Lyrics Author: 

Nefs Gözün

Nefs gözün kör etmeyen
Elifi değnek görür
Ol değneği su içre
Kırık iki tek görür

Dünya gözün kör eden
Allah gözüyle görür
Basir gözüyle gören
Âlemi hep Ol görür

Nefsin dilin kesmeyen
Dediği yalan olur
Dediğini etmeyen
Babası şeytan olur

Nefsin dilin kesende
Konuşan Allah olur
Allah dilin bilende
Ol dedin mi Ol olur

Nefsin eliyle tutan
Oksüzün rızkın alır
Allahın vermediğin
Kul nice kendi alir

Nefsin elin bağlayan
Hak rızasın bekliyen
Allah ismin tekleyen
Biyadihil hayr olur

Allahin sevdiği kul
Seni ona sevdiren
Ol seni sevdiğinde
Kul Anı sever olur

Allah seni sevende
Senin gözünle görür
Senin dilinle söyler
Seni seven çok olur

Hacı hoca değilem
Bilmezem Elif Lam Mim
Bilmediğin bilene
Elif lam mim ilm olur

Fakir bir Tercümanem
Dediğim benden değil
Bildiğin eyleyenin
Allah üstadı olur

One Who doesn't Blind the Eye of the Nefs

If you do not blind the eye of your I
You mistake letter Alif for a stick in water
You see two rather than one–
Perfection distorted and broken

If you blind your nafs’ worldly eye
You see the Divine in everything
Then you see through Allah’s sight
All united with the light of Ya Basir

If you do not mute the tongue of your 'self'
You can only speak falsity
The one who does not act as he speaks
Is controlled by the Shaytan

When the word of I is cut
Then you speak Allah’s language
Who knows Allah’s language,
The moment he says “Be,” it is

If you grasp with the nafs’ hands
You steal from the poor and hurt others
What Allah does not bestow on you,
How can you believe it is your due?

If you bind the hands of I
And wait to receive without wanting
If you truly utter the name of Allah
Only goodness will come from your hand

The servant who loves Allah most
Is the one who inspires others to love Him,
And after Allah loves him in return,
That servant leads others to Allah.

When Allah loves you
You see with His sight
He speaks through your tongue
Love will attract love

I am neither Hajji nor Hoja
Knowing not even Alif, Lam, Mim
The one who admits his own ignorance
Can hope for wisdom

I say nothing from myself
I am just a poor Translator
The one who acts on what he knows
Gains Allah as his teacher