Selâhaddin Demirtaş

8170

Ehli zikrin zikrine bürhân olur vakti seher
Sâhibi derde dahî derman olur vakti seher
Halkaî tevhîdde bulun nâim olma Fahriyâ
Ehli nâim hakkata zindân olur vakti seher
Ehli nâim hakkata zindân olur vakti seher

4260

Gel gülşen-i tevhide su bülbül gibi yâ hu
Nâlân olub Allah-diyelim hu diylim hu
Göz yaşı ile gülbün-i aşka verelim su
Giryân olub Allah diyelim hu diylim hu

Mânend-i sabâ nefha edüb nefha-i Rahman
Olsun çemen-i dilde maârif güli handan
Bâğ-ı melekuta per açub etmeğe seyran
Perrân olub Allah diyelim hu diyelim hu

Bildik ki bika yok bize bu dar-ı fenâda
Ahvâl-i bakayı görelim râh-ı Hudâ'da
Bildirmeyelim kimseye esrârı kabâde
Pinhân olub Allah diyelim hu diyelim hu

3260

Ey Hakka tâlip olan tevhide gel tevhide

Rıza'ya ragıp olan tevhide gel tevhide

Ey Aşki'in kuş canı tevhide gel tevhide

Sür gönülden ağyarı zikreyle gel Gaffar'ı

4200

Durman Durman yanalım
Nakarat: Allah Allah Allah ya hu ya Allah
Ateş ateşi aşka
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah

Şule verelim
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah
Ateş ateş aşka
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah

Kat bekat yandım
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah
Ateş ateş aşka
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah

Yandır bu cismi
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah
Ateş ateş aşka
Allah Allah Allah ya Hu ya Allah

Subscribe to RSS - Selâhaddin Demirtaş