6130

Gözüm ki Kane

Gözüm ki kane boyandı
Şerabi neyleyeyim
Ciğer ki odlara yandi
Kebabı neyleyeyim

Açıldı mü'mine cennet
Saçildı âleme rahmet
O günde bîçare Saffet
Hisabi neyleyeyim

My Eyes Tinged with Blood

My eyes tinged with blood
What do I care for wine
Chest burnt up in flames
What do I care for kebab

Heaven opened up for the believer
Blessings spread to the world
This day Saffet is helpless
What do I care for an accounting