4235

Lyrics Author: 

Solmadan Bağin

Solmadan bağın
Geçmeden çağın
Yakıp çırağın
Yandır ocağın

Gözün aç ey can
Hakk'ı gör ayân
Aşk oduna yan
Artırıp dağın

Ey can bülbülü
Bula gör anı
Lâmekân ili
Olsun durağın

Nûr olup zâhir
Geldi mezâhir
Hakkıyâ âhir
Hak'tır durağın

Before Your Winery Wilts