1600

At Ekmeği Denize

At ekmeği denize bufîlini hakbile halk bilmezse kimine
Gel zikredelim Hakkı

İbadete gayret et hak Resüle selat et fukaraya himmet et
Gel zikredelim Hakkı

Elin ile beline gözün ile gönlüne sahib ol hem diline
Gel zikredelim Hakkı

Sen ben yanla sahip var kul i sen Allaha var canin ana veren yar
Gel zikredelim Hakkı

Ölmeden öldun ise hakkı hak bildinise muhibbi duydun ise
Gel zikredelim Hakkı

Throw Bread to the Sea

Throw bread to the sea,
And so the Lord knows this action of yours
If people don’t know, who cares
Come, let’s remember the Lord/Truth (Hakk)

Show effort for worship
Offer praises to the true Prophet (s.a.w.)
Help those who are in need
Come, let’s remember the Lord/Truth (Hakk)

Watch your hand and your waist,
Your eye and your heart,
And likewise your tongue
Come, let’s remember the Lord/Truth (Hakk)