7200

Abdül Kadir Geylani

Abdülkadir el-Geylani züt'tasrifi fi'l-ekvani
Ya ya mevlaye ferda anhü rıdvanen'ala rıdvanı
El kutbül veliyyül-enceb ve'l-gavsüt-tırazül mezheb
Üdhul ila hımahü veşreb min hamri's-safa fil hani
El-bazül-aliyyül-eşheb el-gavsüt-tırazül-müsheb
Üdhul ila himahü veşreb min hamris-bafa fil-hani
Nadeynahu cüd aleyna şahedna lehü bürhana
Vezedna bihi iykana cellellahü zül-insani
Ya hadiye'l-matahaya kıf bi inni da'a min kalbi
Nadi ya hudater-rekbi rüddühü ala vel-hani
Ahbabi siluni atfen ve'skuni ledeyküm haffen
Vellahi eta fil-hani ma yedri heva escani
Ya Rabbi bi Muhyedini velali me-at-temkini
Atfen li-behaeddini el abdüd daifül fani

Abdül Kadir Geylani