2660

Lyrics Author: 

Aşkın Od'u Ciğerimi Yaka Geldi

Aşkın od’u ciğerimi yaka geldi yaka gider
Garip gönlüm bu sevdâyi çeke geldi, çeke gider

Sadıklar durur sözüne gayrı görünmez gözüne
Bu gözlerim dost yüzüne baka geldi, baka gider

Bülbül eder âh u efgân, hasret ile yandı bu can
Benim gönülcüğüm her an çıka geldi, çıka gider

Âşık Yunusun dilleri, efgân eder bülbülleri
Dost bahçesinin gülleri koka geldi, koka gider [baka gider]

The Fire of Love Burned my Heart

The fire of love burned my heart and it will continue to
My poor heart always suffered from yearning, and it will continue to

The devoted ones follow His words, nothing else other than Him appear to their eyes
These eyes of mine always looked at the face of the Beloved, and they will continue to .

The nightingale cries and laments, this heart has burned with longing
This dear heart of mine has always been about to stop, and will continue to

Ashik Yunus’s says, his nightingales cry and lament
The roses of the Beloved’s garden have been fragrant, and will continue to be.