4135

Lyrics Author: 

Ey Âşıki Dildâde

Ey âşık-ı dildâde
Gel nûş edelim bâde
Bir bâde gerek ammâ
Kim içile me'vâde

[Nakarat]:
Can Allah canan Allah
Canlar sana kurban Allah
Hay kalbim zikrullah
Lâ ilâhe illallah
Muhammedün Resûlullah

Sâkisi ola Mevlâ
Ak dahî anın esmâ
Bir kez nûş eden kat'â
Gam görmeye dünyâde

[Nakarat]

Bir kez içen âşıkdır
Aşkında ol sâdıkdır
Aşk ana hem lâyıkdır
Mecnûn ile Ferhâde

[Nakarat]

İşit bu Sezâî'den
Ne gördü fenâîden
Dost yüzünü gösterdi
Mir'ati mücellâde

The Lover of Lovers