4110

Lyrics Author: 

Estağfirullah El Azim

Estağfirullah el azim mürâyinin işlerine
Gördü sücud eylemdi dilberimin kaşlarına
Gönül karanlığı gidüb ne hoş münevver olmadı
Nazar idüb dilberimin incu gibi dişlerine
Başdan ayağa yârimin nur idüğin bilmediler
Zâhidler eksid olmasun belâları başlarına
Safi bu aşk işin değil derdlere uğradır seni
Yar yüreğini bir nazar et bu bağrımın başlarına