4110

Lyrics Author: 

Estağfirullah el-Azim

Estağfirullah el-Azim mürâyinin işlerine
Gördü sücud eylemedi dilberimin kaşlarına

Gönül karanlığı gidüb ne hoş münevver olmadı
Nazar idüb dilberimin Incu gibi dişlerine

Başdan ayağa yârimin nur idüğin bilmediler
Zâhidler eksik olmasun belâları başlarına

Safi bu aşk işin değil dertlere uğratır seni
Yar yüreğini bir nazar et bu bağrımın başlarına

Seyyid Nizamoğlu cihan doldu cemal-i yar ile
Görmedi gözler anı girmedi hiç düşlerine