7460

Lyrics Author: 

Gamdan Beni Azad Et

Gamdan beni âzad et
Yâ Hazreti Nureddin
Biçareyim imdad et
Ya Hazreti Nureddin

Sen hem rehber-i Hakk'sın
Hem mürşid-i mutlâksın
Kutbiyyete elyaksın
Yâ Hazreti Nureddin

Her yâre-i bi-mâre
Cerrahi eder çare
Geldim sana timare
Yâ Hazreti Nureddin

Asilere serdarım
Mücrimlere salârım
Gayetle günahkârım
Yâ Hazreti Nureddin

Kendimde dirayet yok
Ömrümde metanet yok
İsyana nihayet yok
Yâ Hazreti Nureddin

Biçare Şeref asâ
Billah olurum rüsvâ
Tutmazsan elimden ferda
Ya Hazreti Nureddin

Let Me Be Free From Worries

Help free me from my sadness
Oh Master Nureddin
I am helpless, please rescue me
Oh Hadrat Nureddin

You are a true guide
You are a supreme teacher
You are the worthy Qutub
Oh Hadrat Nureddin

For each affliction
Jerrahi finds a cure
I came to you for guidance
Oh Hadrat Nureddin

I lead those who rebel against You
I am the chief of wrongdoers
I am the best of sinners
Oh Hadrat Nureddin

There is no will power in me
There is no strength in me
nor an end to my rebellion
Oh Hadrat Nureddin

Poor Şeref is afraid
that she will go astray
If you don’t keep me on the straight path
Oh Hadrat Nureddin

Gamdan Beni Azadi