2640

Lyrics Author: 

Yeter Oldum Fena

Yeter oldum fenâ bâğında nâlân
Yürü bülbül yürü dost ellerine

Idüb lâvûs-o kudsîlerle cevlan
Yürü bülbül yürü dost ellerine

Fenâ bâğında eğlenme uça gör
Gülün rengine aldanma gece gör

Yürü bülbül yürü dost ellerine
Gönül verme Hüdâyî kâinâta

Geçub fanıden ir bâkî hayâta
Safâ bul gark olub envâr-ı zâta

Yürü bülbül yürü dost ellerine

I've Suffered Enough in The Valley of Nothingness

I have suffered enough in the valley of nothingness
Go nightingale, go to the lands of the Beloved

Go nightingale, go the lands of the Beloved
Keep on flying, don't fritter away your time in the valley of nothingness
Pass on by, don't be deceived by the color of the rose

Go nightingale, go to the lands of the Beloved
Hudayi do not fall in love with the universe

Pass through this earthly life to the immortal one
Find pleasure in being

Go nightingale, go the land of the Beloved