6800

Lyrics Author: 

Biz Dünya Gider

Biz dünyadan gider olduk
Kalanlara selam olsun
Bizim içün hayır dua
Kılanlara selam olsun

Ecel büke belimizi
Söyletmeye dilimizi
Hastaiken halimizi
Soranlara selam olsun

Aşık Yunus söyler sözün
Yaş doludur iki gözün
Bilmeyenler neyi bilmiş
Bilenlere selam olsun

Tenin ortaya açıla
Yakasız gömlek biçile
Bizi bir âsan veçhile
Yuyanlara selam olsun

Salâ verile kastımıza
Gider olduk dostumuza
Namaz için üstümüze
Duranlara selam olsun

We are Leaving this World