Yunus Emre

4510

İlim ilim bilmektir
İlim kendin bilmektir
Sen kendini bilmezsin
Ya nice okumaktır

Okumanin manasi
Kişi Hakkı bilmektir
Çün okudun bilmezsin
Ha bir kuru emektir

Yunus der ki Ey hoca
Isterse bin var Hacca
Hepisinden iyice
Bir gönüle girmektir

4230

Yar yüreyim yar görki neler var
Bu halk içinde efendim, bize gülen var (2x)
Güllenler gülsün efendim, dost bizim olsun
Nadanlı bilsun efendim bizi bilen var (2x)

Girdik bu yola aşk ile bile
Gariblik ile bizi salar var (2x)
Bu yol uzaktır menzili çoktur
Geçidi yoktur derin sularvar (2x)

Her kim merdane gelsin meydane
Kalmsın cane kimde hüner var (2x)
Yunus sen bunda meydanı iste
Meydan içinde merdaneler var (2x)

8430

Derviş olan kişiler, deli olağân olur
Aşk nedir bilmeyenler, ana gülergân olur

Gülme sakın sen ona, iyi değildir sana
Adem neye gülerse, başa gelegen olur

Derviş Yunus sen dahi, incitme dervişleri
Dervişlerin duasi, kabulgân olur

8140

Kapısı yok bacası yok hu Mevlâm hu
Gündüzü yok gece si yok hu Mevlâm hu

Ders alacak hocası yok hu Mevlâm hu
Ya ben kime yalvarayım hu Mevlâm hu

Yunus kulun sözü hakdır hu Mevlâm hu
Allahım ihsânı çokdur hu Mevlâm hu

Senden gayrı Allah yokdur hu Mevlâm hu
Ya ben kime yalvarayım hu Mevlâm hu

Kapısı yok açam bakam
Bacası yok odlar yakam
Nice yıllar yalnız yatam
Ya ben kime yalvarayim

Kabir kurdu pek aç olur
Oddan başına tac olur
Yalniz yatmak pek guç olur
Ya ben kime yalvarayım

8420

Tehiy sanman siz bizi, dost yüzün görüp geldim;
Baki devlet rüzigâr, dost ile sürüp geldim.

Ne var söyleyin dindara, varlık Haktır kulunda;
Varlığım hep o ilde, ben bunda garip geldim.

Yedi gök yaratıldı, aşk ile bünyâd oldu
Toprağa nazar kıldı, aksırıp durup geldim

Âdem oldum bilmedim, nefsin boynun vurmadım
Yanıldım buğday yedim, cennetten çıkıp geldim

Bezirgânim, metâ satarım; hiç alır yok,
Ben ziyanım ıssıya, anda değşirip geldim

7400

Sallatullah Selamullah aleyke ya Resullah
Sallatullah Selamullah aleyke ya Habiballah

Alemler nura gark oldu,
Muhammed doğduğu gece
Mü'min münafik fark oldu,
Muhammed doğduğu gece

Arşın nuru yere indi,
Suyun rengi nura döndü,
Hep susuzlar suya kandı,
Muhammed doğduğu gece

Huri kızları geldiler,
kundağın bile sardılar
Muhammed'e yüz sürdüler
Muhammed doğduğu gece

Yunus eydür ey kardaşlar,
Akar gözden kanlı yaşlar
Secde kıldı dağlar taşlar,
Muhammed doğduğu gece

6560

Elinde asası hurma dalından
Sırtında abası deve yününden

Gözün ayırmaz idi Kâbe yolundan
Yemen ellerinde Veysel Karani
Allahın Habibi dostu yaranı

Resullullah mescidden evine geldi
Veyisin nurunu evinde gördü

Dedi kızım Fatime eve kim geldi
Yemen elleriden Veysel Karani
Allah'ın habibi dostu yaranı

7010

Ey enbiyâlar serveri ey evliyâlar rehberi
Ey ins-ü cân peygamberi ehlen ve sehlen merhaba
Sen canların cânânısın dertlilerin dermânısın
Âlemlerin sultanısın ehlen ve sehlen merhaba
Allah-u Ekber şanehû sultanehû suphanehû
Kat ce-na burhanehû ehlen ve sehlen merhaba
Sensin mahbûbu Hûda itme sefaatden cûda
Ahmet Muhammed Mustafa ehlen ve seblen merhaba
Dervis Yunus soyler sozu dergaha surer yuzu
Severler mahşerde bizi ehlen ve sehlen merhaba

7530

Ya Rabbena ya Rabbena Yar dumeyle
du alemde Vagfirlena zunubana
Ya dumeyle dua lemde Su dun yada
Yokdur vefa Gelen ceker cevru cefa

Ey Hak Habibi Mustafa Yar dumeyle dua lemde

Bah cede bul buller sakir Dalip dostun
zikrin okur Ey Hazrete Ebubekir
Yar dumeyle du alem de
Yokdur vefa Gelen ceker cevru cefa

Ey Hak Habibi Mustafa Yar dumeyle dua lemde

7110

Allah emrin tutalım, rahmetine batalım
Bülbül gibi ötelim, Allâh Allâh Kerîm Allâh
Rahîm Allâh, aman Allâh, diyelim yâ hû

Allah adın dillerde, sevgisi gönüllerde
Şol korkulu yerlerde, Allâh Allâh Kerîm Allâh
Rahîm Allâh, aman Allâh, diyelim yâ hû

Allah adın uludur, emrin tutan kuludur
Mü'minlerin yoludur, Allâh Allâh Kerîm Allâh
Rahîm Allâh, aman Allâh, diyelim yâ hû

Yunus söyler sözünü, Hakka bağlar özünü
Görmek ister yüzünü, Allah Allah Kerim Allah
Rahîm Allâh, aman Allâh, diyelim yâ hû

Pages

Subscribe to RSS - Yunus Emre