7310

Lyrics Author: 

Göster Cemâlin

Göster cemâlin şem'ini
Yansın o'da pervaneler
Devlet değil mi âşika
Şem'ine karşı yanalar

Ben meye tövbe etmezem
Ağyar elinden içmezem
Kudret elile sun bize
Dolu dolu peymaneler

Ey alı çok alâ güzel
Yağmaladın gönlüm evin
Pek bağla aşkın zincirin
Boşanmasın divaneler

Mescit ile medreseyi
Ismarladık zahitlere
Hakka ibadet etmeğe
Yeter bize meyhaneler

Cevrü cefa etmek ile
Şemsi seni terkeylemez
Sen sanma ki seni seven
Senden haşa usanalar

Show Me Your Face

____? of his state took everything else from my heart,
Tie strong the chain of love, so that crazy does not run away

We left the mosques and schools to the ______?
We always suffice for us to worship to the Truth,

I do not drink from the hand of power,
I repend for drinking wine,
You fill our wine glass with your ____

Semsi will not leave you for the difficulties you gave,
Do not think that your lovers are tired of you