7540

Lyrics Author: 

Yüzün Nuru

Yüzün nuru hüdâdır yâ Muhammed
Sana canlar fedâdır yâ Muhammed

Ebübekri görenler olur aşık
Ömer zahir hudâdır yâ Muhammed

Bu resmile okur kur'ânı Osman
Ilim kanı hayâdır yâ Muhammed

Kudret katar eden küffara Gazâ
Aliyye'l mürtezâdır yâ Muhammed

Nesimi ümmetin eyle Şefâat
Kapında bir gedâdır yâ Muhammed

The Light of Your Face

Yüzün Nuru_Sami Ozer