8680

Lyrics Author: 

Bu Gece Yâri Gördüm

Bu gece yari gördüm
Şükür Elhamdülllah
Ayağına yüz sürdüm
Şükür Elhamdülillah Allah

La İlahe İllallah La İlahe İllallah
Muhammed Resulullah Allah

Aşkî mest olup gitti
Muhabbet cana yetti
Nureddin'i seyretti
Şükür elhamdülillah

La İlahe İllallah La İlahe İllallah
Muhammed Resulullah Allah

https://youtu.be/qIRMxw2nWLI
Muzaffer Efendi and Istanbul dervishes recording

/

Bu gece yâri gördüm şükür el-hamdü lillah
Ayağına yüz sürdüm şükür el-hamdü lillah

La ilahe İllallah, La İlahe İllallah
La İlahe İllallah Muhammed Resulallah Allah

Bana armağan verdi, dilimden düşmez virdi
Gönül murada erdi şükür el-hamdü lillah

Eliflamı belinde, tesbihi var elinde
Gönlüm aşkın selinde şükür el-hamdü lillah

Yüzü nurla bezenmiş, yaradan pek özenmiş
Ne kadar da güzelmiş şükür el-hamdü lillah

Sakal bembeyaz ak kalbinde nurdan revnak
Övmüş de yaratmış Hak şükür el-hamdü lillah

Tacı vardı başında nurdan hilal kaşında
Yıkandım göz yaşında şükür el-hamdü lillah

Pirim, efendim benim fedadır can ü tenim
Azad olmaz bendenim şükür el-hamdü lillah

Aşkî mest olup gitti muhabbet cana yetti
Ol Pirini seyretti şükür el-hamdü lillah

Eş-Şeyh El-Hac Aşkiyyül Cerrariyyül Halveti Muzaffer Ozak
Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi, Şubat 1985

I Saw My Beloved Tonight

Tonight I saw the Beloved, praise be to Allah.
I touched my forehead to his feet, praise be to Allah.
(There is no god but Allah, there is no god but Allah, There is no god but Allah, and Muhammed is
His prophet.)
Aşkî has lost himself in this love, his soul consumed;
(Muhyiddin ) Nurredin is all he sees, praise be to Allah.