8680

Lyrics Author: 

Bu Gece Yâri Gördüm

Bu gece yâri gördüm şükür elhamdulillah
Ayağına yüz sürdüm şükür elhamdulillah

La ilahe İllallah, La İlahe İllallah
La İlahe İllallah Muhammed Resulallah Allah

Bana armağan verdi, dilimden düşmez virdi
Gönül murada erdi şükür elhamdulillah

Eliflamı belinde, tesbihi var elinde
Gönlüm aşkın selinde şükür elhamdulillah

Yüzü nurla bezenmiş, yaradan pek özenmiş
Ne kadar da güzelmiş şükür elhamdulillah

Sakal bembeyaz ak kalbinde nurdan revnak
Övmüş de yaratmış Hak şükür elhamdulillah

Tacı vardı başında nurdan hilal kaşında
Yıkandım göz yaşında şükür elhamdulillah

Pirim, efendim benim fedadır can ü tenim
Azad olmaz bendenim şükür elhamdulillah

Aşkî mest olup gitti muhabbet cana yetti
Ol Pirini seyretti şükür elhamdulillah

Eş-Şeyh El-Hac Aşkiyyul Cerrahiyyul Halveti Muzaffer Ozak
Pir Nureddin Cerrahi Tekkesi, Şubat 1985

I Saw My Beloved Tonight

Tonight I saw the Beloved, praise be to Allah.
I touched my forehead to his feet, praise be to Allah.

There is no god but Allah, there is no god but Allah
There is no god but Allah, and Muhammed is His prophet

Aşkî has lost himself in this love, his soul consumed;
Nurredin is all he sees, praise be to Allah.