6290

Lyrics Author: 

Mumin Olan Vuslat

Mumin olan vuslat yoluna gider
Gece gündüz mevlâsını zikreder
Gece gündüz mevlâsını zikreder
Kebairden dörtbin günahı gider Allah
Kebairden dörtbin günahı gider Allah
Her kim derse lâ ilâheilalah
Hak lâ ilâhe illâlah.

Yetmirşden artik imânin durağı
Alasıdır la ilâhi illallah
Şekkimiz yok iman ala dunağı
Her kim derse la ilahi illallah

Mumin olan vuslat yoluna gider
Gece gündüz mevlâsını zikreder
Gece gündüz mevlâsını zikreder
Kebairden dörtbin günahı gider Allah
Kebairden dörtbin günahı gider Allah
Her kim derse lâ ilâheilalah
Hak lâ ilâhe illâlah.

Derviş Yunus katina benkol
Söylediyin sözde oğlemehat
Ta kiyumete dek nur ile yati

Nakarat

The Believer Goes on the Path to be Reunited with the Beloved