1160

Lyrics Author: 

Ben Bu Yolu Bilmez

Ben bu yolu bilmez idim
Aşk gönlüme düştü gider
Aşk elinden dertli yürek
Kaynayuben taştı gider *

* Nakarat
Kerim Allah
Rahim Allah
Ol Kerim'e Hû diyelim
Hû deyip aşka erelim
Hû Allah Hû, Hû Rahman Hû, Hu Settar Hû

Aşk oduna yanmayanlar
Öleceğin sanmayanlar,
Göz açıp uyanmayanlar,
Şöyle gaflet bastı gider *

Bu aşk bana bir düş idi,
Hakk müyesser kılmış idi.
Derviş Yunus bir kuş idi,
Halk içinden uçtu gider *

I had been Ignorant of this Path

I was ignorant of this path,
Now love has infused my heart.
From the hand of love, this grieving heart of mine
Has boiled and overflowed *

* Repeat
Generous Allah
Merciful Allah
Let’s say Hu, to that Generous One
Hu saying love attain
Hu Allah Hu, Hu Rahman Hu, Hu Settar Hu
Hu Allah Hu, Hu Rahman Hu, Hu Settar Hu

Those who don’t burn in the fire of love
Those who don’t think they'll pass away
Those who open their eyes but don’t wake up
Continue on in heedlessness *

This love was a dream to me
The Truth has made it easy for me
Dervish Yunus was a bird
He flew away from others *