1160

Lyrics Author: 

Ben Bu Yolu Bilmez

Ben bu yolu bilmez idim
Aşk gönlüme duştü gider
Aşk elinden dertli yürek
Koymayuben taşti gider

Aşk oduna yanmayanlar
Öleceğin sanmayanlar,
Göz açıp uyanmayanlar,
Şöyle gaflet bastı gider.

Bu aşk bana bir düş idi,
Hak müyesser kılmış idi.
Derviş Yunus bir kuş idi,
Halk içinden uçtu gider.

Kerim Allah Allah Allah
Rahim Allah Allah Allah
Ol kerime Hû diyelim Hû Hû
Hû deyip aşka erelim
Hû Allah Hû Hû Rahman Hû

I had been Ignorant of this Path

I had been ignorant of this path,
Now love's fallen into my heart.
From the hand of love, this grieving heart of mine
Has boiled and overflowed.

Those who don’t burn in the fire of love
Those who don’t think they'll pass away
Those who open their eyes but don’t wake up
Are going on in heedlessness.

This love was a dream to me
The Truth has made it easy for me
Dervish Yunus was a bird
He flew away from people

Generous Allah Allah Allah
Merciful Allah Allah Allah
Let’s say HU to that generous One
Hû deyip aşka erelim