3200

Lyrics Author: 

Vasıl Olmaz Kimse Hakka

Vasıl olmaz kimse Hakka, cümleden dûr olmadan,
Kenz açılmaz bir gönülde, tâki pür nur olmadan
Sür çıkar ağyarı dilden, ta tecelli ide Hak,

Padişah konmaz serâya, hane mamur olmadan
Mutukable en temutu, sırrını fehm eyleyen
Haşr-ü neşri gördü burda, nefha-i sûr olmadan

Hak cemalin kâbesini, kıldı aşıklar tavaf
Yerde kâbe gök yüzünde, beyti mamur olmadan
Mest olup mestâne geldim, tâ ezelden tâ ebed

İçmişler aşkın şerabı, âb-ı engûr olmadan
Mest olanların kelamı, kendığınden gelmez veli
Pes en el Hak nice söyler, kişi Mansur olmadan

Bir acaib derde düşmüş, Şemsi yaniyor müdam
Hakka makbul olmak ister halka menfur olmadan

No One Will Know The Truth

No one will know the Truth
Without forgetting all else

Treasure will not unfold in the heart
Until the heart is filled with light.

Remove everything from your heart
So that the Truth shines therein.

The King will not visit a house
Unless it is beautified.

Only the one who dies before dying
Sees Judgment Day before
The horn of Israfil is blown

Shems has been taken by a strange sickness
His whole being is inflamed

For he wants to be loved by God
Without being rejected by mankind

Audio

3200_Neva_Vasil Olmaz_Random Youtube
3200_Neva_Vasil Olmaz_Ahmet Sahin

Notes: 

Posted Reviewed by Baba

Org Posted Translation
No one will know the Truth
Without forgetting all else

Treasure will not unfold in the heart
Until the heart is filled with light.

Remove everything from your hear
So that the Truth shines therein.

The King will not visit a house
Unless it is beautified.

Only the one who dies before dying
Sees Judgment Day before
The horn of Israfil is blown

Shems has been taken by a strange sickness
His whole being is inflamed

For he wants to be loved by God
Without being rejected by mankind.