8180

Lyrics Author: 

Hadden Aşdı Iştiyâkın

Hadden aşdı iştiyâkın
Yâ Resul göster cemâlin
Yakdı beni iftirâkın
Yâ Habib göster cemâlin

Çün beni saldın bu derde
Nazer et hâlime zerre
Nice bir hicâb ü perde
Yâ Habib göster cemâlin

Beni bu derd ü bu hicran
Âhır öldürür ne derman
Sana kurban eyleyim can
Yâ Resul göster cemâlin

Feleğe çıkdı figânım
Yaş ile bir oldu kânım
İştiyâkdan yandi cânım
Yâ Resul göster cemâlin

Çün hayâlin irdi câne
Nice bakayım cihâne
Yeter eyledin bahâne
Yâ Resul göster cemâlin

Tut elini Şeyhi cânın
Dest-giri ol sen ânın
İhsan eylemkdir şânın
Yâ Resul göster cemâlin

My longing for You has surpassed my limits
O Messenger, reveal Your Beauty
Our separation has set me on fire
O Beloved of Allah, reveal Your beauty

You have set this plight on me
Throw a glance at my state
Why the curtain, why closure
O Beloved of Allah, reveal Your beauty