8150

Lyrics Author: 

Ey Aşiki Sadıklar

Ey aşıkı sadıkar gelin Allah diyelim
Bezmi Hakka lâyıklar, gelin Allah diyelim

Varalım dagru yola, yuz surelim
Yalvaralım Allaha, gelin Allah diyelim

Dinle dervis Himmeti, tutun farzı sunneti
Ey Muhammed ummeti, gelin Allah diyelim

Yolunda can verelim, lütfü Hakka erelim
Cemâlini görelim, gelin Allah diyelim

O, The Devoted Lovers