1140

Lyrics Author: 

Mâil Oldum

Mail oldum bahçesinde hurmaya
Ta’katim kalmadı asla durmaya
Ol Medine ravzasını görmeye
Görmeyince alma ya Rab canımı

Hak nasib eylesin biz de varalım
O çollerin safasini sürelim
Ravzasin eşiğine yüz sürelim
Sürmeyince alma ya Rab canımı

Mevlam nasibetse binsem mahfeye
Dolanı dolanı çıksam Safaye
Hacılarla bile dursam Vakfeye
Durmayinca alma ya Rab canımı

Aşık olduk sıfatına zatına
Mevlam bindirse de aşkin atına
Sağ yanımda altın oluk altına
Girmeyince alma ya Rab canımı

Aşık olan bu faniyi n'eylesin
Salat ü selamla yer gök inlesin
Medine'ye varıp mesken eylesin
Varmayınca alma ya Rab canımı

Derviş Yunus söyler bu sözü candan
Ya Rabbi ayırma dinden imandan
Okusam Ravza’da Sure Kur’an’dan
Ermeyince alma ya Rab canımı

Were Honored to have Dates in His Garden

Were honored to have dates in his Garden
Now we've lost our strength to wait
Let us rub our face on the doorstep of his Rawza
Oh Lord don't take our life before we do

Let us enjoy this desert travel
Let us ride the north wind, let us turn
Oh! to see the Garden of the Prophet in Medina!
Oh Lord please do not take our life before we do!

Audio

1140_Hicaz_Mail Oldum_Sami Savni Ozer

Notes: 

Org Posted Translation

**********

I was honored to have dates in His Garden
I'm very tired but won't stop
I want to see His Rawza
Don't take my life before I see it

May Allah let us reach there
Let us enjoy the desert travel
Let us rub our face on the doorstep of His Rawza
Don't take my life before we rub it

Let me ride the north wind, let me turn