6110

Bu Dünya Yalandır

(Ah) Bu dünya yalandır burda kalınmaz
Yürü dünya yürü murad alınmaz

Gafil olma gafil geri dönülmez
Yürü dünya yürü sonu virandir
Medet şimden geru ahır zamandır

Mahbubun dururken mabtuka tapma
Şeytana uyupta yolundan sapma
Dünya yapıpta ahiret yıkma
Yürü dünya yürü sonun virandir
Medet şimden geru ahır zamandır

Azığın varmı yola çıkmağa
Doseğin hazırmı varıp yatmağa
Iki melek gelir suâl sormağa
Yürü dünya yürü sonun virandir
Medet şimden geru ahır zamandır

Ölünce çözeler yelek kusağını
Yanına gelmez oğulla usağin
Kara yerler olur senin doseğin
Yürü dünya yürü sonun virandir
Medet şimden geru ahır zamandır

This World is a Lie