6120

Lyrics Author: 

Ben Yürürem

Ben yürürem yâne yâne
Aşk boyadı beni kane
Ne âkilem ne dîvâne
Gel gör beni beni aşk neyledi (x2)
Derde giriftâr eyledi

Gâh eserim yeller gibi
Gâh tozarım yollar gibi
Gâh coşarım seller gibi
Gel gör beni beni aşk neyledi (x2)
Derde giriftâr eyledi

Ben Yûnus-i bîçâreyim
Dost elinden âvâreyim
Baştan ayağa yâreyim
Gel gör beni beni aşk neyledi (x2)
Derde giriftâr eyledi

I'll Walk

I walk, burning with thirst of love
Love painted me with tears of blood

I am neither sane nor crazy
Come see what your love did to me

I am Yunus, the helpless
Wonderer in the hands of love,
Completely yours
See what love has done to me

I am insane, crazy
Come witness what your love made of me.