1560

Lyrics Author: 

Ye Berku Semi / NEEDS TRANSLATION!!!

Ye berku şemi belliğ selemi
Âlâ Muhammed hayril enemi
Ye berku itla filleyli yelmâ
Vennebi yeşta yevme zihâmi

Ye berku şemi belliğ selemi
Âlâ Muhammed hayril enemi
Ye berku nem nem in zurte zemzem
Salli ve sellim alettihedi

Notes: 

NEEDS TRANSLATION!