2600

Lyrics Author: 

Sana Bir Gizli Sözüm

Sana bir gizli sözüm var
Gel gönüle gir gönüle
Sen senliği elden bırak
Gel gönüle gir gönüle

İlmine bakıp güvenme
Zühdünü görüp aldanma
Bunda canin başa kalma
Gel gönüle gir gönüle

Bulam dersen feth-i bâbın
Kaldır sen benlik hicabın
Bilem dersen aşk hitabın
Gel gönüle gir gönüle

Zühd zahid tuzağıdır
İlim amel nefs bağıdır
Gönül evi Hak evidir
Gel gönüle gir gönüle

Kaygusuz bu böyle olur
Hakk’a doğru yol kim varır
Bulanlar gönülde bulur
Gel gönüle gir gönüle

I Have a Secret for You

I have a secret word for you
Come to the heart, enter the heart
You should leave being you
Come to the heart, enter the heart

Do not trust in your knowledge
Do not fall for your devoted asceticism
Your heart is in this; do not be deceived by your mind
Come to the heart, enter the heart

If you want to find the door of opening
Lift the veil made of your ego
If you want to know the addressing of love,
Come to the heart, enter the heart

Asceticism is a trap for the ascetic,
Knowledge and actions are the gardens of the nefs
The house of the heart is the house of The True
Come to the heart, enter the heart

Kaygusuz it is like this
Which path reaches The Truth?
Those who find, find in the heart
Come to the heart, enter the heart