2120

Lyrics Author: 

Bülbüller Sazda

Bülbüller sazda güller niyazda, (x2)
Söyle namazda, Elhamdulillah, (x2)

Koşuşur herkes, duyulur bir ses, (x2)
Der ki her nefes, Elhamdulillah, (x2)

Ellerim karda gönlüm hep Yarda (x2)
Bollukta darda, Elhamdulillah, (x2)

Oldum Cerrahi, buldum hak rahi, (x2)
Feyzi ilâhi, Elhamdulillah, (x2)

Âşki zikreyle, mevti fikreyle, (x2)
Dâim şükreyle, Elhamdulillah. (x2)

Nightingales Are Singing

Nightingales are singing , roses are entreating
Say in your prayers, Elhamdulillah (Praise be to Allah)

Everyone is rushing , each voice is resounding
Each a breath is saying, Elhamdulillah

Busy are my hands , my heart with the Beloved
In abundance or shortness, Elhamdulillah

I have become Jerrahi, found the true path to be
It's the Grace of God, Elhamdulillah

Aski remembering, contemplating death
Always giving thanks, Elhamdulillah