6530

Lyrics Author: 

Ey Gafil Uyan

Ey gafil uyan rıhlet-i nâgahı unutma
Yol korkuludur korkusu çok râhı unutma, aman

Halîkten utan rızkını halktan sakın umma
Bil Rabbini "er-rızku 'alAllah"ı unutma, aman

O Heedless Person, Awaken!

O the heedless one! Awaken! Do not forget the sudden, untimely migration
The path is apprehensive; do not forget the path full of fear.
Be ashamed of the Creator, do not anticipate your sustenance from the created
Know your Lord; do not forget the “Allah is the One who gives the sustenance”