7430

Lyrics Author: 

Dü Cihânın Mefhâri

Dü cihânın mefhâri
Enbiyâlar serveri
Aşkına ben müşteri
Koymuşam cân ü seri

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Yâ Hayy, Yâ Hayy, Yâ Hayy, Allah Hû

Bâğ-ı sıdkın bülbülü
Çâr-ı yârin bir gülü
Ol Ebû Bekr-i Velî
Aşıkan ser defteri

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Yâ Hayy, Yâ Hayy, Yâ Hayy, Allah Hû

Mü'minlerin evveli
Şâh-ı Merdân-ı Ali
Kıldı dîni münceli
Yıktı bâb-ı Hayber'i

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Yâ Hayy, Yâ Hayy, Yâ Hayy, Allah Hû

Bunların aşkıyla sen
Eyle gel Mahvî beden
Ol Hüseyn ile Hasen
Şehîdân ser defteri

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Yâ Hayy, Yâ Hayy, Yâ Hayy, Allah Hû

Pride of the Two Worlds

O, Pride of the two worlds
The Chief of the Prophets
Being a client of Your Love,
I offer this soul and head

Sultan, Burhan, Deyyan, Sultan
Yâ Hay Yâ Hay Yâ Hay Allah Hû

Nightingale in the orchard of loyalty
A rose among the four lovers
That is Abu Bakr, the companion
The head of the Lovers

First of the Believers
Ali, Shah of the brave
Glorified the religion
Demolished the gate of Hayber

Through their love
Come and annihilate your existence
And Huseyin and Hasan,
They are the chiefs of the martyrs