6280

Lyrics Author: 

Ey Allahim Beni Senden Ayırma

Ey Allahım beni senden ayırma
Beni senin didarından ayırma

Seni sevmek benim dinim, imanım
İlahi dinü imandan ayırma

Sararuben soldum döndüm hazana
İlahi hazanı daldan ayırma

Şeyhim baldır ben anın peteğiyem
İlahi peteği baldan ayırma

Şeyhim güldür ben anın yaprağıyem
İlahi yaprağı gülden ayırma

Ben ol dost bahçesinin bülbülüyem
İlahi bülbülü gülden ayırma

Balığın canını suda dediler
İlahi balığı sudan ayırma

Eşrefoğlu senin kemter kulundur
İlahi kulu sultandan ayırma

O My Allah we Come to You

Oh my Allah we come to You
and we implore we implore

Oh my Allah not to turn us away
from Your door from Your door

For we are drowning rescue us
to the shore to the shore

Send us Your blessing on us
like a downpour a downpour

Notes: 

translation from: meksut kurtis/sami yusuf