7220

Lyrics Author: 

Vasılı Feyzi Hudayız

Vasılı feyzi hudayız Halveti uşşakıyız
Hakipayi Mustafayız Halveti uşşakıyız

Çarıyarı basafaya kulu kurban olmuşuz
Bende i Ali abayız Halveti uşşakıyız

Mektebi irfandan aldı dersi aşkı tıflı dil
Ehli aşka peşuvayız Halveti uşşakıyız

Lime Allah sarayında mukim olan müdam
Haki rahı evliyayız Halveti uşşakıyız

Hazreti Pirin eşiğin hakine yüz süreli
Hamdülillah pür safayız Halveti uşşakıyız

Ey Hüsami Şeyh Hüsameddinin oldun bendesi
Naziki-herdem serayız Halveti uşşakıyız