2650

Lyrics Author: 

Yürük Değirmenler

Yörük değirmenler gibi dönerler
El ele vermişler Hakka giderler
Gönül kâbesini tavaf ederler
Muhammedin kösü çalınır bunda

Derviş Yunus ider gör noldu bana
Aşkın muhabbeti dokunur cana
Aklını başına devşir divane
Muhammedin kösü çalınır bunda

Turn like the Windmill

Nomads turn like windmills
They walk hand in hand towards the truth
They circumambulate the Ka'aba of the heart
This is where you hear the drumbeats of Muhammed

Dervish Yunus whatever happened to me
The emotions of love affect me so
Oh mad one come to your senses
This is where you hear the drumbeats of Muhammed