4115

Lyrics Author: 

Devran Bu Devran

Devran bu devran, seyran bu seyran
Meydan bu meydan merdan-ı aşka

Ko kıyl u kali, bul ehl-i hali
Gözle visali canan-ı aşka

Gökler felekler, ins ü melekler
Hakdır dilekler irfan-ı aşka

Açıktır bu yol, nurdur sağ u sol
Er isen kul ol Şahan-ı aşka

Sırr-ı Subhan'dır, cana canandır
Mürşid-i kandır iman-ı aşka

The Time is this Time