4115

Lyrics Author: 

Devran Bu Devran

Devran bu devran, seyran bu seyran
Meydan bu meydan merdan-ı aşka

Ko kıyl u kali, bul ehl-i hali
Gözle visali canan-ı aşka

Açıktır bu yol, nurdur sağ u sol
Er isen kul ol Sahan-ı aşka

Sırr-ı subhandır, cana canandır
Mürşidi kandır iman-ı aşka

Gökler felekler, ins ü melekler
Hakdır dilekler irfan-ı aşka

The Time is this Time