7165

Lyrics Author: 

Yâ Imâm El Rusli

Yâ imâm el rusli yâ (yâ) senedi
Ente bâbullah hive müteme febi dünya ya ve âhireti
Yâ Resülallah hi hüz bî yedi
Ahmedim Ahmet ceddim Muhammed
Bulurlar rahmet aşk meydanında
Hazreti Bekir dilinde zikir dâimâ şükür aşk meydanında
Hazreti Ömer belinde kemer Hu deyip döner aşk meydanında
Hazreti Osman câmi-i kurân okurnur heran aşk meydanında
Hazreti Ali şüphesiz velî Allahın arslanı aşk meydanında
Hazreti Safer yolunda ne fer Hâk deyip döner aşk meydanında
Yâ Resülallah hi hüz bî yedi

Oh Leader of Prophets