1150

Lyrics Author: 

Nice Bir Uyursun

Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçdü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır dellallar inanmaz mısın
Göçdü kervan kaldık dağlar başında

Emir Hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandir
Delilsiz varılmaz yollar yamandır
Göçdü kervan kaldık dağlar başinda

Bülbül olup dost bağında öte-gör
Eyu alellerle yükün tuta-gör
Efendimin kervanına yete-gör
Göçdü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin
Evliya'ya uğramaz ise yolun
Göçdü kervan kaldık dağlar başında

O You've Slept For So Long, Won't You Wake Up?

You've been sleeping for so long, won’t you wake up,
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere
The criers/ trumpeters, call out loud, don’t you believe
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere

It's been a long time since the chief of Pilgrimage passed away
Muhammed is religion and faith to all
You can’t set out without guidance, the journey is frightful
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere

Become a nightingale and sing at the Beloved’s garden
Carry your load with good intentions
Reach my master’s caravan
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere

Yunus why did you come to this world
Your tongue should remember Allah day and night
If your path does not meet with Saints’
The caravan is long gone, and we are left in the middle of nowhere