1150

Lyrics Author: 

Nice Bir Uyursun

Nice bir uyursun uyanmaz mısın
Göçdü kervan kaldık dağlar başında
Çağrışır dellallar inanmaz mısın
Göçdü kervan kaldık dağlar başında

Emir Hac göçeli hayli zamandır
Muhammed cümleye dindir imandir
Delilsiz varılmaz yollar yamandır
Göçdü kervan kaldık dağlar başinda

Bülbül olup dost bağında öte-gör
Eyu alellerle yükün tuta-gör
Efendimin kervanına yete-gör
Göçdü kervan kaldık dağlar başında

Yunus sen bu dünyaya niye geldin
Gece gündüz Hakk'ı zikretsin dilin
Evliya'ya uğramaz ise yolun
Göçdü kervan kaldık dağlar başında

O You've Slept For So Long, Won't You Wake Up?

You've been sleeping for so long, won’t you wake up?
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere
The criers call out loud, don’t you believe them?
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere

It has been a long time since the Pilgrimage passed away
Muhammad embodies religion and faith for all
You can’t set out without guidance, the journey is fearsome
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere

Become a nightingale and sing in the Beloved’s garden
Carry your load with good intentions
Reach my master’s caravan
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere

Yunus why did you come to this world?
Your tongue should invoke Allah day and night
Or your path will not follow the saints
The caravan's long gone and we're left in the middle of nowhere