4020

Lyrics Author: 

Gani Mevlam

Gani Mevlam, nasib itse
Varsam ağlayı, ağlayı (Hu, Hu)

Medinede Muhammedi
Görsem ağlayı ağlayı

Delil yapıp sağ elime
Lebbeyk öğretse dilime

Ihram bezini belime
Sarsam ağlayı, ağlayı

Sana altun oluk sana
Gören hayran olur sana

Kare donlu Kabe sana
Varsam ağlayı, ağlayı

Hacılar deve katarlar
Kum deryasına batarlar

Şeytanı taşa tutarlar
Atsam ağlayı, ağalyı

Akıtırlar kurban kanı
Esirgemez kimse canı

Mindedeki Hac kurbanı
Kesem ağlayı, ağlayı

Aşik Yunus der can ider
Kul olmuşum iman ile

Dilim zikir Kuran ile
Varsam ağlayı, ağlayı

My Generous Allah