1540

Lyrics Author: 

Muştakı Cemalinem

Muştakı cemalinem Muhammed ül Arabi
Muhtacı kemalinem Muhammed ül Arabi

Aşkı derki varalım, huzurunda duralım
Cemalını görelim, Muhammed ül Arabi

I Long for Your Beauty

I long for your beauty, O Muhammed the Arabian (sav)
I am in need of your perfection, O Muhammed the Arabian (sav)

Aski (ks) says that let’s go and stand in his presence
Let’s see his beauty, O Muhammed the Arabian (sav)