1030

Lyrics Author: 

Şehitlerin Aman

Şehitlerin (aman) ser-çeşmesi
Enbiyanın (efendim) bağrı bası
Evliyanın (aman) gözü yaşı
Hasan ile (efendim) Huseyin'dir

Hazret-i Ali babaları
Muhammed'dir dedeleri
Arş'ın iki küpeleri
Hasan ile Huseyin'dir

Kerbela'dir yazıları
Şehid olmuş gazileri
Fatma ana kuzulari
Hasan ile Huseyin'dir

Kerbela'nın ta içinde
Nur balkır siyah saçında

Yatar al kanlar içinde
Hasan ile Huseyin'dir

Kerbela'da bile taşlar
Okur Kur'an kesik başlar
Şehid olan o kardaşlar
Hasan ile Huseyin'dir

Dedesiyle bile varan
Kevser ırmağında duran
Susuz ümmete su veren
Hasan ile Huseyin'dir

Derviş Yunus dünya fani
Bizden evvel gelen kanı
İki cihanın sultanı
Hasan ile Huseyin'dir

The Prime Fountain of Martyrs

The prime fountain of martyrs
The heart and the mind of prophets
The tear on the eyes of saints (companions of Allah)
They are Hasan and Huseyin

Their father is Hazreti Ali
And Muhammed is their grandfather
They are the two earrings of Heavens
They are Hasan and Huseyin

Kerbela is their destiny
Martyrdom is their honor
They are the sweet, gentle ones of mother Fatima
They are Hasan and Huseyin

Deep down inside Kerbela
With flaring light on his dark hair
He lies there in red blood
They are Hasan and Huseyin

Even rocks at Kerbela
Bodiless heads recite Kuran
Those brothers who became martyrs
They are Hasan and Huseyin

The one who reaches with his Grandfather
The one who stands by the river Kevser
The one who gives water to the thirsty people of Muhammed sav
They are Hasan and Huseyin

Dervish Yunus, this world is temporal
Those who came before us confirms this
The sultan of both worlds
They are Hasan and Huseyin